2019-05-17

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Maria Nordin avgår som VD för Hedera Group AB</title><style> </style>
</head>
<body><p align=”right”><strong>Stockholm den 17 maj 2019</strong></p> <p><strong>PRESSMEDDELANDE</strong></p> <p align=”justify”><strong>Maria Nordin avgår som VD för Hedera Group AB</strong></p> <p align=”justify”>Hedera Groups VD Maria Nordin har idag meddelat styrelsen att hon avgår som VD. Hon kommer dock att vara kvar som VD till en ny efterträdare är utsedd, dock senast den 15 november 2019.</p> <p align=”justify”>Maria Nordin har själv beslutat att säga upp sin befattning som VD för Hedera Group AB av personliga skäl. Hon tillträdde befattningen den 4 maj 2018 och har på ett framgångsrikt sätt integrerat tre förvärv under 2018. Hon har också omorganiserat verksamheten mot tydligare mål och ökat säljfokuset i Hedera.</p> <p align=”justify”>” Jag väljer att avgå som VD för Hedera Group AB då min personliga situation gör det svårt att lägga den energi och kraft som behövs för att fortsätta utveckla koncernen. Jag har fullt förtroende för styrelsen och kommer att på bästa sätt ta ansvar för övergången till min efterträdare ” avslutar Maria Nordin.</p> <p align=”justify”>Nu påbörjar vi omedelbart en rekryteringsprocess för att utse en ny VD, säger styrelseordförande Bertil Haglund.</p> <p align=”justify”>Jag har uppskattat hennes ledarstil, förmåga att lyssna och sättet hon hanterar alla viktiga frågor. Jag och hela styrelsen har också uppskattat hennes personliga egenskaper, men har förståelse och respekt för hennes beslut, avslutar Bertil Haglund</p> <p align=”justify”>Maria Nordin kvarstår som VD fram till den 15 november 2019.</p> <p align=”justify”><strong>För mer information kontakta; Styrelseordförande Bertil Haglund telefon 0707-222 644, </strong><a href=”https://www.globenewswire.com/Tracker?data=TgjNBgUqcqKjBNSMZ3CTScK_aCaps-WlkX1WIdEgHNqgM7HiV6wXdswmXRd6oMREiTeyo4rXRHAu5ZWfPoOavZuRev11lB4std6LMFSngYQ95WbVtgcsAoxIVqo0ecK2″ rel=”nofollow” target=”_blank”><u>bertil.haglund@hederagroup.se</u></a></p> <p align=”center”>Hedera Group<br /><em>Länken i vården</em></p> <p align=”justify”>Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, All Vård Semaforen, Pridoc, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Socionom, Hedera Ekonomi och AddUs Care erbjuds vårdbemanning av läkare och sjuksköterskor i hela Sverige. Hedera Socionom samt Hedera Ekonomi som erbjuder redovisnings- och ekonomitjänster till mindre och medelstora företag är under uppstart. Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se.</p> <img class=”__GNW8366DE3E__IMG” src=”https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=MTAwMDE5MzMyMCM0MDAzNDA5NzgjMjAyODg0MQ==” width=”1″ height=”1″/></body>
</html>