Toleranzias styrelse föreslås till omval

2019-05-16

Aktieägarna i forskningsbolaget Toleranzia kallas till årsstämma torsdagen den 13 juni i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Maarten Kraan, Eva Lindgren, Anders Milton, Ola Rönn, Kristian Sandberg och Anders Waas samt
Klementina Österberg som styrelsesuppleant. Styrelsen utser inom sig en ordförande.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 14,53 och högst 58,13 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, dels med företrädesrätt för aktieägarna och dels med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire