Prolight Diagnostics faller 18 procent efter förlängd utvecklingsfas och utökat kapitalbehov

2019-05-16

Diagnostiksystembolaget Prolight Diagnostics meddelade i morse att bolaget har beslutat sig för att förlänga sin utvecklingsfas över 2019. Inledning av fas 3-studier bedöms nu ske i början av 2020. "Förlängningen av utvecklingen kommer att innebära ett utökat kapitalbehov", skrev bolaget i pressmeddelandet.

Prolight har lämnat in två nya patentansökningar hos "The Intellectual Property Office" i Storbritannien. Bolaget planerar för ytterligare patentansökningar.

De senaste månadernas arbete med att utveckla Prolights plattform inom point-of-care diagnostik för i första hand diagnos av hjärtinfarkt har resulterat i flera väsentliga framsteg. Detta har lett till patentansökningar rörande metod och applikation. Bolaget bedömer att detta kommer att höja det kommersiella värdet.

Aktien hade klockan 09.30 tappat 18 procent till 67,5 öre senast betalt. Aktier för 285 000 kronor har bytt ägare hittills idag. Aktien har de senaste tolv månaderna fallit med 68 procent. Bolaget lämnar senare idag delårsrapport för det första kvartalet och har även årsstämma idag.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire