Kommuniké från årsstämman i Finepart Sweden AB den 15 maj 2019

2019-05-16


Stämman i Finepart Sweden AB beslutade följande:

· Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar enligt styrelsens förslag.
· Att ingen utdelning skall ske för 2018.
· Att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
· Att omvälja Per Danielsson till ordförande och att omvälja Mats Lundin och Kjell Olovsson till ledamöter, samt nyval av Gunilla Jalbin och Birgitta Öjmertz.
· Att till revisor omvälja auktoriserade revisorn Thomas Bohlin(KPMG).
· Att arvodet till styrelsen skall utgöra 250 000 kr per år att fördela inom sig.
· Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
· Att inrätta en Valberedning enligt förslag i PM publicerat 30/4.

För ytterligare information

Lars Brodal
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0708-911303
E-post: lars.brodal@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News