Homemaid rapporterar ett nollresultat i första kvartalet i linje med vinstvarning

2019-05-16

Tjänstebolaget Homemaid vänder från vinst i första kvartalet i fjol till ett nollresultat i första kvartalet i fjol. Bolaget lämnade en vinstvarning för första kvartalet den 13 maj.
Jämförelsesiffrorna är proforma exklusive Veteranpoolen samt efter övergången till K3.

Nettoomsättningen var 56,9 miljoner kronor (56,6), en ökning med 0,5 procent.
Tillväxten exklusive dotterbolaget Betjänten var 2,3 procent..

Rörelseresultatet blev 0,0 miljoner kronor (1,9).

Resultatet före skatt var -0,1 miljoner kronor (1,9).

Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (1,4). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,07).

Det första kvartalet har varit utmanande framförallt resultatmässigt. Det svaga resultatet drivs av två saker. Dels låg bruttomarginal i januari och februari samt engångskostnader kopplade till avveckling av Betjänten samt vd-byte.

"Den låga bruttomarginalen följde med från december och var under kontroll igen i mars. Från februari har stort fokus lagts på att få upp bruttomarginalen till rätt nivå. Även om vi är nöjda med bruttomarginalen i mars kommer vårt förbättringsarbete att fortsätta även framöver för att skapa bättre stabilitet", kommenterar vd Stefan Högkvist i delårsrapporten.

"I mars har ett större förändringsarbete inletts där vi ser över alla områden inom Homemaid. Arbetet ska leda fram till en ny handlingsplan som tar Homemaid till nästa nivå. Vi ser möjligheter till utveckling inom ett antal områden och vi har stor potential. Avvecklingen av Betjänten har varit viktig att slutföra. Vi är nu igenom den och det renodlar vår affär samtidigt som det skapar bättre fokus på vår kärnverksamhet", fortsätter Stefan Högkvist.

[Tabell 1]

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire