Testet för produktion av metangas har avbrutits

2019-05-14

Förnyat produktionstest inom Morafältet startade i april men måste nu avbrytas på grund av tekniska problem beroende på materialfel i pumputrustningen.
Föregående test i Produktionsbrunn 2 inom Morafältet avbröts i december 2019 på grund av långvarig och mycket stark kyla som innebar att gas- och vattenledningar täpptes till av isbildning.

Detta test utvecklades dock positivt till dess det måste avbrytas. Gasvolymer om mer än 1 000 kbm metangas per timme har kunnat uppmätas i detta hål.

Det nu avbrutna testet följde över tid föregående test och till och med överträffade detta vad gäller gasmängden i det inledande stadiet.

Tyvärr medförde de tekniska problemen att testet måste avbrytas i förtid.

Dock. Det kan konstateras att inom Morafältet har Igrene kontakt med reservoar med fri gas – metangas av mycket hög kvalitet.

Igrene och leverantören av den tekniska utrustningen gör nu allt för att förkorta tillverknings- och leveranstiden för ny utrustning för installation och fortsatt produktionstest.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News