LC-Tec ökar intäkterna och minskar förlusten i första kvartalet

2019-05-14

Teknikbolaget LC-Tec redovisar ökande intäkter och minskad förlust i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 4,8 miljoner kronor (3,9), en ökning med 23 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (-0,3).

Resultatet före och efter skatt var -0,2 miljoner kronor (-0,3). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,6 miljoner kronor (-2,1). Likvida medeln var på 4,2 miljoner kronor (1,2) per den 31 mars.

"Framtiden inom 3D-biografindustrin är fortfarande svårbedömd och marknaden kommer på sikt att bli mättad. Trots detta finns goda möjligheter för att verksamheten inom detta produktområde även fortsättningsvis ska kunna generera intäkter till bolaget", skriver bolaget om framtidsutsikterna i delårsrapporten.

"För att möjliggöra långsiktig stabilitet och lönsamhet avser LC-Tec att fortsätta att vidareutveckla och lansera nya innovativa LC-baserade produkter för distribution genom ett utökat partnernätverk. LC-tekniken har många möjliga applikationsområden, som till exempel produktområdena Kamera och Smarta glasögon. Eftersom det i många fall rör sig om helt nya applikationsområden råder i nuläget osäkerhet om kommande volymer och därmed intäkter", skriver bolaget.

[Tabell 1]

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire