Sleepo minskade omsättningen och ökade förlusten i tredje kvartalet

2019-04-30

E-handelsbolaget Sleepo redovisar minskad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 19,1 miljoner kronor (20,5), en minskning med 7 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev -1,8 miljoner kronor (-0,7).

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (-1,0). Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor (-0,15).

Kassa och bank uppgick till 7,8 miljoner kronor (1,7) vid slutet av perioden, varav 0,5 miljoner kronor (0,5) bestod av låsta medel i form av garantier. Bolaget har en checkkredit om 3 miljoner kronor som på bokslutsdagen inte har utnyttjats.

"Under kvartalet ökade besökstrafiken med 21 procent men den ansträngda likviditeten orsakade bristande tillgänglighet i lager och långa leveranstider vilket resulterade i försämrad besökskonvertering och orderingång. Svårigheterna att få inleveranser på grund av kassabristen innebar också att bolaget hade svårt att leverera ut varor till kunderna vilket resulterade i att en betydande del av orderingången i kvartalet inte fakturerades förrän efter kvartalets utgång", uppger vd Philip Nickolsten i rapporten.

I början av kvartalet infördes även ett test av en fraktfri gräns på lägre ordervärden som visade sig ha en negativ inverkan på konverteringsgrad och försäljning. Den fraktfria gränsen togs bort i slutet av perioden och konverteringsgraden har därefter återgått till en hälsosam nivå, uppger vd:n.

Efter periodens slut har bolagets orderingång återhämtats med en ordertillväxt på 7 procent under mars och en ordertillväxt på preliminära 17 procent under april jämfört med orderingången för motsvarande perioder föregående år. Detta tack vare kapitalanskaffningen under perioden.

[Tabell 1]

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire