2019-04-24

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>BTS Group AB:s årsredovisning för 2018 tillgänglig på hemsidan</title><style> </style>
</head>
<body><p>PRESS RELEASE</p> <p>Stockholm, 24 april 2019<br /> <strong> </strong><strong> </strong><br />STOCKHOLM, SVERIGE – BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har i dag gjort årsredovisningen för 2018 tillgänglig på bolagets hemsida.</p> <p>Länk till årsredovisningen <a href=”https://www.globenewswire.com/Tracker?data=duWIXIuaSdpDL9ybC8gQ5ghFRMdbDxM5BQjNds9IdFIJFonp9bmMNbK8Mo9LC5KhKwhIZnS1QwNx1isLHdGYfzWc5cbBHFX2iOPht6DBgL3rOXM_k5_f5fLmpgh29FiXhPZkmGB_xHFnOoM377U9Pw==” rel=”nofollow” target=”_blank”><u>http://ir.bts.com/annuals-proxies.cfm</u></a></p> <p><strong>För mer information, vänligen kontakta:</strong></p> <p><strong>Michael Wallin</strong><br />IR-chef<br />BTS Group AB (publ)<br /><a href=”https://www.globenewswire.com/Tracker?data=kVNi-QPWA5urOikiQ-rrqR9njwV-AOMCLT6oLBY-FQLxyo8pdPPkoc8pX9w8G9B_Xn2uC6EbTmsPeNDihWF0vwsDeN5NvJZmxUMQEAQ1oj0=” rel=”nofollow” target=”_blank”><u>michael.wallin@bts.com</u></a>  <br />08-587 070 02<br />0708-78 80 19</p> <p><strong><em>Informationen är sådan som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 08.00 CET. </em></strong></p> <p><strong>Om BTS Group AB (publ)</strong></p> <p>BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 700 medarbetare vid 33 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska<br />förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. <br />It’s strategy made personal.<br />Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.<br />BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.<br />BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.<br />För mer information, besök oss på <a href=”https://www.globenewswire.com/Tracker?data=k2PGUGYirRL6cqBHKjLxD4dWNN3a6EhTxGLr9qBxyF6nc_w2k9RKyc8mDapK6cqHKttMJzve7z41ldoPcyE3IA==” rel=”nofollow” target=”_blank”><u>www.bts.com</u></a>. </p> <p id=”gnw_attachments_section-header”>
<strong>Bilaga</strong>
</p>
<ul id=”gnw_attachments_section-items”>
<li>
<a target=”_blank” href=”https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/ab7f2b03-d7f5-4e8f-a5e9-7cb26a6d6ac8″>BTS &#229;rsredovisning 2018</a>
</li>
</ul>
<img class=”__GNW8366DE3E__IMG” src=”https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=MTAwMDE3OTAzMCM0MDAzMTkxNjAjMjAwMDkyOQ==” width=”1″ height=”1″/></body>
</html>