Igrene fördubblar förlusten i första halvåret

2019-04-23

Gasprospekteringsbolaget Igrene fördubblar förlusten i första halvåret i det brutna räkenskapsåret, september 2018 till februari 2019, jämfört med samma period föregående år.

Rörelseintäkterna steg till 0,3 miljoner kronor (noll).

Rörelseresultatet blev -7,4 miljoner kronor (-3,7). Resultatet efter skatt var -7,5 miljoner kronor (-3,8). Resultatet per aktie blev -0,57 kronor (-0,43).

Igrene har i april planenligt startat nytt fullskaletest i produktionshål 2 inom Morafältet.
Bolaget har fått miljömyndigheternas tillstånd att använda ekoinhibitor vid behov. Själva brunnen har byggts om för att möjliggöra injicering av medlet i brunnens botten om detta behövs för att motverka bildandet av metanhydrater. Även utloppsledningar för gas har modifierats för att kunna ta emot och mäta stora gasvolymer. Testet pågår och i skrivande stund är det för tidigt att informera om utvecklingen av detta produktionstest.

I förlängningen av pågående produktionstest planerar Igrene att inge ansökan till berörda myndigheter för rättighet att kommersiellt producera och leverera naturgas i form av metangas.

Samtidigt förbereds en publik nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Igrene att delta i den kapitalanskaffning som behövs för att säkerställa produktionstillstånd och utföra ytterligare produktionsbrunnar med mera. Bolaget aviserade den 18 mars att en nyemisison var förestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire