RÄTTELSE: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

2019-04-18

Hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning saknades i det pressmeddelande som publicerades den 17 april 2019 kl. 08:00 CET. Korrekt hänvisning återfinns nedan.
Delårsrapport januari – mars 2019

Första kvartalet innebar en bra start på året: försäljning och lönsamhet ökade, både bruttomarginal och kostnadskontroll var starka, marknaden växte och Byggmax fortsatte ta andelar. Väderförutsättningarna var bättre än föregående år, även om inte lika gynnsamma som 2017.

Första kvartalet 2019:

·Nettoomsättningen ökade med 7,5 procent till 715,4 Mkr (665,2)

·Bruttomarginalen ökade till 33,4 procent (32,0 procent)

·EBITA marginalen exkl. engångsposter förbättrades till -10,9 procent (-14,6 procent)  

Denna information är sådan som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 08:00 CET.

Delarsrapport januari – mars 2019 (https://mb.cision.com/Public/109/2792374/8a770109ff17f163.pdf)
För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Walfridsson, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se (magnus.agervald@byggmax.se)
Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,3 miljarder kronor år 2017 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 103 butiker i Sverige, 40 butiker i Norge och 11 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News