Parans skall ha säkerställt finansiering under våren

2019-04-18

Teknikbolaget Parans Solar Lightings revisor lyfter, som i många andra fall bland de mindre bolagen som är listade, att det råder en osäkerhet kring finansieringen under de kommande tolv månaderna.

Parans styrelse kommenterar revisorns uttalande och meddelar att man under våren kommer att ha säkerställt en finansiering.

"Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa bolagets kort- respektive långsiktiga finansiering genom att använda sig av en kombination av lån från bank och nyemissioner riktade mot existerande aktieägare och externa investerare. Planering för detta pågår och styrelsen bedömer att bolaget under våren kommer ha säkerställt erforderlig finansiering."

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire