InCoax Networks AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

2019-04-18


Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.incoax.com.

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i början av maj 2019.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019, kl. 09.20 CET.
För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com  
+46 70-8563427
Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis "Saving the world from complicated" på www.incoax.com (https://www.incoax.com/en/start/). Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News