Hela styrelsen föreslås för omval i Esen Esports

2019-04-18

Hela styrelsen i esportbolaget Esen Esports föreslås för omval. Det framgår av kallelsen till årsstämman, som äger rum 20 maj.

Styrelsen föreslås därmed bestå av Joakim Stenberg, Christer Körnbäck, Ulf Björnemark och Per Hägerö. Till styrelseordförande föreslås omval av Per Hägerö.

Vidare vill styrelsen ha bemyndigande att under året kunna fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire