Ambia Trading avser förvärva Digital Inn

2019-04-18

Handelsföretaget Ambia Trading har tecknat sig för köp av aktier i en nyemission i Digital Inn Holding AB, enligt ett pressmeddelande. I och med detta erhåller Ambia 37,1 procent av den totala andelen röster och kapital i bolaget.

Avtal har samtidigt tecknats om förvärv av resterande aktier i Digital Inn, dock villkorat till att affären godkänns av Konkurrensverket.

Ambia erlägger 5 miljoner kronor som kontant likvid för aktierna tecknade i Digital Inn Holding ABs nyemission. Övriga villkor tillkännages efter att affären godkänts av Konkurrensverket.

Digital Inn har en årlig omsättning på cirka 500 miljoner kronor.

"Det här är en affär som, fullt genomförd, innebär stora samordningsfördelar och nya utvecklingsmöjligheter för båda bolagsgrupperna", säger Ambias vd Marcus Andersson.

"Vi krockar inte med varandra på marknaden idag, en affär innebär i första hand nya möjligheter till tillväxt och lönsamhet med kraft i en gemensam struktur. Genom Digital Inns nätverk utökas Ambia-koncernens kontaktytor med professionella slutkunder inom IT-segmentet, utan att för den skull kollidera med befintliga återförsäljares verksamhet. Våra möjligheter att attrahera kapital för tillväxt förbättras som resultat av affären, en väsentlig faktor som ger stora fördelar i båda bolagsgrupperna", resonerar han vidare.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire