Rättelse: Ytterligare information om den riktade nyemissionen.

2019-04-17


I pressmeddelandet som publicerades den 16 april 2019 meddelade bolaget att det nya antalet aktier som emitterades i den riktade nyemissionen var 1 217 556, vilket är felaktigt. Det korrekta antalet aktier som emitterades är 1 252 617. Totalt uppgår antalet aktier efter transaktionen till 79 235 625.

Nedan följer originaltexten i det berörda pressmeddelandet:

Den 10 april meddelade bolaget att två föreslagna styrelseledamöter investerar 9,6 MSEK genom en riktad nyemission. Bolaget har mottagit betalningen. Priset per aktie fastställdes till 7,64 SEK i enlighet med de kommunicerade villkoren. Antalet nya aktier som emitteras till de föreslagna styrelsemedlemmarna är 1 217 556 och totalt uppgår antalet aktier efter transaktionen till 79 200 564. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG (http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375). Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News