Pharmalundensis redovisar positiva resultat för Ecofilters rening

2019-04-17

Forskningsbolaget Pharmalundensis meddelar att projektrapporten för analyserna av Ecofilters förmåga att rena bort antibiotika från avloppsvatten med urin och avföring är nu klar. Rapporten visar att Ecofilter tagit bort 99,9 procent av alla testade antibiotika. Resultaten har tidigare beskrivits i korthet i ett pressmeddelande i april, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Utvärderingen har utförts av Spago Nanomedical och består i en "bioassay" där man utvärderar den hämmande effekten av olika testlösningar på växt av bakterier (E.coli) eller svamp (Saccharomyces cerevisiae) på odlingsplattor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire