Pen Concept föreslår två nyval till styrelsen

2019-04-17

Aktieägarna i butiksinredningsbolaget Pen Concept Group kallas till årsstämma onsdagen den 22 maj i Jönköping. Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för 2018.

Omval föreslås av Mikael Palm Andersson, Zhang Jinli och Robert Wu samt nyval av Magnus Hjorth och Ding Xuelei som styrelseledamöter. Hu Bo och Karl Malmström har avböjt omval som styrelseledamöter och Theresa Eriksson har avböjt omval som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås omval av Robert Wu.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 24 miljoner och högst 96 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire