Ekstrand Corporate Advisors flaggar upp i Homemaid

2019-04-17

Ekstrand Corporate Advisors har den 17 april köpt 15 369 aktier och äger därefter 2,74 miljoner aktier i tjänstebolaget Homemaid, vilket motsvarar en ägarandel på 10,04 procent av rösterna och 15,00 procent av kapitalet i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire