LC-Tecs styrelse föreslås till omval

2019-04-04

Aktieägarna i teknikbolaget LC-Tec kallas till årsstämma tisdagen den 14 maj i Borlänge. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Aktieägare som representerar mer än 75 procent av aktier i bolaget föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Ingvar Andersson och styrelseledamöterna Åke Hörnell, Johan Othelius och Anna Weiner Jiffer.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, motsvarande högst 4,0 miljoner aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire