Zenergy säljer fastighetsprojekt för drygt 28 miljoner kronor till ny delägare

2019-04-01

Modulbostadsbolaget Zenergy har enligt ett pressmeddelande sålt fastighetsprojektet Illern med 23 stycken lägenheter för 28,3 miljoner kronor.

Bolaget, som är under företagsrekonstruktion föranledd av likviditetsbrist på grund av utdragna bygglovsprocesser, har inlett processen med ett genomförande av ett offentligt ackord för att snarast ta sig ur rekonstruktionen.

Som ett led i detta är enligt bolaget slutförandet av det pågående projektet Illern en av Zenergys viktigaste mål.

Köpare är Stjärnporten AB som företräds av Peter Stråhle. En första kontant delbetalning om 3 miljoner kronor erläggs. Tillträde och erläggande av slutlikvid sker under andra kvartalet direkt efter färdigställandet av entreprenaden.

Peter Stråhle uppges vara en "befintlig och betydande kund" till Zenerg. Han är en av de två tilltänkta huvudägarna som enligt tidigare pressmeddelande föreslås ta del i Zenergy med en riktad företrädesemission tillsammans med ett bolag inom Hökerum Bygg AB-koncernen representerad av Fredrik Ståhl.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire