Real Holding har tillställt sina fordringsägare ett borgenärsbrev

2019-04-01

Fastighetsbolaget Real Holdings rekonstruktör, advokat Lars Eric Gustafsson, har som en del i rekonstruktionsprocessen tillställt bolagets fordringsägare ett borgenärsbrev i enlighet
med lagen om företagsrekonstruktion. Det framgår av ett pressmeddelande.

Till borgenärsbrevet bifogas en icke granskad resultaträkning för perioden 1 januari till 28 februari 2019 samt balansräkning per sistnämnda datum. Vidare biläggs den tidigare offentliggjorda preliminära årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Real Holding meddelade den 27 mars att bolaget inträtt i rekonstruktion.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire