LC-Tec erhåller finansiellt stöd från Vinnova på 1,8 miljoner kronor

2019-03-21

Teknikbolaget LC-Tec erhåller finansiellt stöd från myndigheten Vinnova, Verket för innovationssystem som inom utlysningen "Innovationsprojekt i företag" beviljat bolaget bidrag till ett projekt avseende utveckling av ett flytande kristallbaserat gråskalefilter för glasögon med förstärkt verklighet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vinnova bedömer att projektet bygger på en innovation med stor potential och att LC-Tecs resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål. Bolaget erhåller 1,83 miljoner kronor i stöd och medfinansierar dessutom projektet med motsvarande belopp. Projektet kommer att starta omgående och pågå under 18 månader, vilket medför att utvecklingen inom det prioriterade produktområdet Smarta glasögon accelereras.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire