Uppdatering kring projektet och planering för nyemission

2019-03-18

Förnyat produktionstest startar i tidig april och Igrene planerar för en snar nyemission.
PRODUKTIONTEST

Igrene laddar nu för att så snart vintern har släppt sitt grepp och det inte föreligger risk för långvarig stark kyla köra igång ett långtidstest med produktion av metangas i Produktionsbrunn 2 inom Mora-fältet.

Föregående test avbröts i tidig december 2019 p.g.a långvarig och mycket stark kyla som innebar att gas- och vattenledningar täpptes till av isbildning.

Detta test utvecklades positivt över tid till dess det måste avbrytas.

Nu har Igrene fått miljömyndigheternas tillstånd att använda ekoinhibitor vid behov. Själva brunnen har byggts om för att möjliggöra injicering av medlet i brunnens botten om detta behövs för att motverka bildandet av metanhydrater.

Även utloppsledningar för gas har modifierats för att motverka metanhydrater.

Produktionstestet beräknas komma igång tidigt i april månad.

ANSÖKAN OM PRODUKTIONSTILLSTÅND

Under vintern har Igrene färdigställt alla handlingar avseende miljökonsekvensutredning och teknisk beskrivning mm som underlag för att ansöka om bearbetningskoncession hos Bergsstaten och miljöprövning hos Länsstyrelsen.

Det handlar om en anläggning för flytande naturgas – LNG.

Handlingarna skickas in när produktionstestet visar på framgång.

NYEMISSION

I produktionstestets förlängning och efter ansökan om produktionstillstånd planeras för en publik nyemission med förtur för befintliga aktieägare i Igrene.

NYA DATUM FÖR Q2 OCH Q3

Halvårsrapporten Q2 släpps den 23 april och Q3 den 22 juli 2019

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Igrene har varit verksamt i 16 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News