Penser Access: ScandiDos – Lansering av Delta4 Phantom+ MR

2019-03-18

Försäljningen i Q3’18/19 (nov-jan) steg till 16,9 mkr (11,6), vilket var 3% under vår förväntan på 17,5 mkr. Avvikelsen förklaras primärt av att vi räknat med en något större order från IMSS (Mexikos största vårdgivare). Likviditetssituationen är ansträngd men vi uppskattar att bolaget har ett par mkr i ytterligare utrymme på sin checkkredit. Men om bolaget inte ökar sin försäljning kommer nytt kapital behöva tas in. Vi ser fortsatt uppsida i aktien drivet av 1) att valideringen med Varian är klar och kan accelerera försäljningen av Delta4Discover, 2) ett nytt EU-direktiv för kvalitetssäkring vid strålbehandling talar för den kvalité och noggrannhet Delta4Discover levererar, 3) försäljningsstarten av Delta4Phantom+ MR och 4) lanseringen av planeringssystemet Delta4TPV under 19/20 (med användandet av Monte Carlo-algoritmer). Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i aktien till en hög risknivå.
Läs den fullständiga analysen: 

https://links.penser.se/f/a/sdos_20190318.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News