Igrene planerar för test och nyemission

2019-03-18

Gasprospekteringsbolaget Igrene planerar att genomföra tester och planerar även för en nyemission.

Igrene planerar att dra igång ett långtidstest med produktion av metangas i produktionsbrunn 2 inom Mora-fältet. Produktionstestet beräknas komma igång tidigt i april månad. Det tidigare testet avbröts i början av december på grund av kylan. Kylan innebar att gas- och vattenledningar täpptes till av isbildning.

Visar testet på framgång står företaget redo att lämna in en ansökan om bearbetningskoncession för flytande naturgas, LNG. Miljöprövning skall även lämnas in hos Länsstyrelsen.

"I produktionstestets förlängning och efter ansökan om produktionstillstånd planeras för en publik nyemission med förtur för befintliga aktieägare i Igrene", uppger företaget vidare.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire