Återköp av aktier i Telia Company under vecka 11 2019

2019-03-18

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 11 mars 2019 till och med den 14 mars 2019 återköpt sammanlagt 1 986 275 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 20 april 2018. Återköpsprogrammet som inleddes den 23 april 2018 är härmed avslutat då aktier till ett värde av 5 GSEK köpts in. Återköpen har genomförts i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").
Under perioden den 11 mars 2019 till och med den 14 mars 2019 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.

+—–+—————–+——————+—————–+
|Datum|Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts|Totalt |
| |volym (antal |-pris per dag(SEK)|transaktionsvärde|
| |aktier) | |per dag (SEK) |
+—–+—————–+——————+—————–+
|11 | 500 000| 41,4320| 20 716 000|
|mars | | | |
|2019 | | | |
+—–+—————–+——————+—————–+
|12 | 600 000| 41,6663| 24 999 780|
|mars | | | |
|2019 | | | |
+—–+—————–+——————+—————–+
|13 | 775 000| 41,8145| 32 406 238|
|mars | | | |
|2019 | | | |
+—–+—————–+——————+—————–+
|14 | 111 275| 42,1471| 4 689 919|
|mars | | | |
|2019 | | | |
+—–+—————–+——————+—————–+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 14 mars 2019 till 120 544 406 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 330 084 781 aktier.
 
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 23 april 2018 och till och med den 14 mars 2019 har sammanlagt 120 544 406 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 433 008 478 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
  
Investerare
 
Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com
 
Media
 
Ralf Bagner, pressekreterare
Tel: +46(0)70 338 72 48
ralf.bagner@teliacompany.com
 
 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019 kl. 07.30 CET.
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany). 
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News