Skandia Smart Försiktig steg 0,6 procent i februari, underpresterade index med defensiv profil mot aktier och räntebärande

2019-03-15

Skandia Smart Försiktig ökade 0,6 procent under årets andra månad och underpresterade referensindex med 0,3 procentenheter. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar den kraftiga försvagningen av kronan och de stigande börserna gynnade fonden i absoluta termer. Även råvaruportföljen gav bra bidrag till avkastningen. Den något defensiva profilen gentemot både aktier och räntebärande gjorde att portföljen hade svårt att hänga med sitt referensindex.

Under månaden var räntorna var relativt oförändrade, med nedgång första hälften av månaden och lika mycket uppgång andra hälften.

Specifikt för Sverige var att inflationen överraskade rejält på nedsidan:

"Det tog alla på sängen inklusive Riksbanken och vår valuta var sämst i klassen, till och med globalt, sämre än många emerging market valutor", skriver förvaltarna i en kommentar.

Riksbanken har fortfarande som prognos en höjning mot slutet av året men det utmanas mer och mer av både svagare data men också av att både Fed och
ECB har en mjukare ton i sin normaliseringsretorik.

De geopolitiska frågorna kring brexit, handelskrig och Nordkorea kvarstår.

Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån Finwire, @Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.