Skagen Vekst steg 3,0 procent i februari, avyttrade Anglo American efter att ha nått målkursen

2019-03-15

Skagen Vekst A ökade 3,0 procent i februari samtidigt som jämförelseindexet avancerade 4,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De främsta bidragsgivarna under perioden var Novo Nordisk, Carlsberg och CK Hutchinson Holdings. På minussidan märktes Norsk Hydro, Samsung Electronics och Flex LNG där det sistnämnda bolaget tillhörde förlorarsidan även föregående månad.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden underpresterade mot index på grund av den lägre exponeringen mot IT och en konservativ guidning från bolag i materialsektorn.

Problematiska utsikter i den brasilianska gruvnäringen i synnerhet bidrog till det negativa sentimentet kring Norsk Hydro och dess aluminiumproduktion.

Vad gäller bolagen som gick bäst under månaden så framhåller fondförvaltarna att de båda danska bolagen levererade bra kvartals- och årssiffror samtidigt som det gavs positiva utsikter för innevarande år.

Det Hongkong-baserade konglomeratet CK Hutchinson bidrog också på ett förbättrat sentiment i Asien och Emerging Markets.

Under månaden sålde fonden av innehavet i det brittiska gruvbolaget Anglo American på grund av att aktien nått målkursen på en stark uppgång i metallpriserna. Aktien har stigit 50 procent under den 18-månadersperiod som fonden haft aktien i portföljen.

De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Citigroup och Samsung med portföljvikterna 6,9, 4,6 respektive 4,1 procent.

Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån Finwire, @Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.