Real Holding ska hålla fortsatt bolagsstämma senast den 29 mars

2019-03-15

Fastighetsbolaget Real Holding höll idag den 15 mars två extra bolagsstämmor. Syftet med stämmorna var bland annat att godkänna en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Michael Derk, som företrädde aktieägare på stämman med tillräcklig majoritet för att rösta ner styrelsens förslag, framförde invändningar mot nyemissionen, att han avsåg att rösta nej till förslagen samt uppgav sig vilja presentera ett alternativt förslag. Efter diskussion beslutade stämman att ajournera dagens bolagsstämma såvitt avser punkt sju till tolv på dagordningen och att fortsatt bolagsstämma ska hållas senast den 29 mars. Styrelsen bemyndigades att inom den beslutade tidsramen fastställa tidpunkt för fortsatt bolagsstämma. Det framgår av kommunikén från stämman.

Det antecknas att styrelsen, sedan Anna Weiner Jiffers avgång, enbart bestått av fyra ledamöter samt att Lars-Olof Olsten och Jan Egenäs meddelat att de önskar avgå från styrelsen. Stämman beslutade att entlediga Lars-Olof Olsten och Jan Egenäs som styrelseledamöter samt att utse Mats Jämterud, Michael Derk och Fredrik Högbom till nya styrelseledamöter.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire