JPM US Smaller Companies Fund gick bättre än jämförelseindex, Toro steg på förvärv

2019-03-15

JPM US Smaller Companies Fund steg och hade en bättre utveckling än jämförelseindex under februari. Det framgår av en rapport för fonden.

S&P500 steg 3,2 procent medan Russell 2000 avkastade 5,2 procent. Förvaltarna såg ett ökat intresse för small cap-bolag efter en rotation mot större och defensiva bolag i slutet av 2018.

Största bidragen till avkastningen kom från Toro. Bolaget gick ut med ett förvärv av Charles Machine Works, som är en ledande aktör inom konstruktion under jord. Förvaltarna ser förvärvet som strategiskt lämpligt för Toro och har en fortsatt positiv syn på bolagets möjligheter att växa organiskt. De är också positiva till fundamenta och bedömer att Toro är värt att hålla en hög andel av portföljen i.

Fondens övervikt i sektorn vardagskonsumention som Performance Food Group var lyckosamt. Bolaget rapporterade stabila vinstsiffror i sin kvartalsrapport som var bättre än konsensus,

I den negativa vågskålen återfinns hälsovård och kapitalvaror och varaktiga varor inom konsument. Inom det sistnämnda området bidrog exponeringen mot Cinemark negativt till avksatningen.

Fonden hade inget innehav i Spark Therapeutics inom hälsovård var negativt för fonden då aktien steg på Roches uppköp av bolaget för 4,8 miljarder dollar, eller ett premium på 122 procent.

Förvaltarna räknar med en volatil börs av flera faktorer som svårigheterna att uppnå ett handelsavtal och Feds räntepolicy, båda tätt kopplade till investerarnas sentiment.

Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån Finwire, @Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.