Coeli Sverige steg 3,7 procent i februari, köpt Securitas samt avyttrat Lindab och NCC

2019-03-11

Coeli Select Sverige steg 3,7 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 10,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltaren Mattias Eriksson skriver i en kommentar att februari var ytterligare en bra månad för Stockholmsbörsen. Fonden hade sex innehav som steg mer än 10 procent. Dessa var Lindab, Stillfront, Nordic Waterproofing, Thule, Alimak och Husqvarna.

I den andra vågskålen märktes huvudsakligen Attendo och Elekta.

Attendo har påverkats negativt av en pågående vårdskandal i Finland samtidigt som bokslutskommunikén anses ha kommit in klart under förväntan.

"Framförallt hade vi räknat med en snabbare förbättring av rörelsemarginalen framgent jämfört med vad bolaget kommunicerade i samband med rapporten. Vi anser dock även fortsatt att Attendo har fördelaktiga tillväxtförutsättningar under många år framöver och har därför en positiv syn på aktien", berättar Eriksson.

Ett nytt innehav för fonden är Securitas.

Bolaget håller på att förändra säkerhetsbranschen genom ett betydligt högre teknikinnehåll i tjänsterna, vilket väntas resultera i ökad lönsamhet.

"Dessutom har sektorn solida, strukturella tillväxtförutsättningar i grunden. Vinsttillväxten tror vi därför blir cirka 10 procent per år de kommande tre åren. När aktien tappade kraftigt i samband med bokslutskommunikén passade vi på att köpa".

På försäljningssidan återfinns Lindab och NCC.

Lindab anses ha goda möjligheter att utvecklas till ett betydligt bättre bolag de kommande åren. Förvaltarens uppfattning är dock att det kommer ta tid och är inte heller en enkel uppgift.

I fallet NCC är man bekymrade över den svaga balansräkningen och de återkommande nedskrivningarna.

De största innehaven per utgången av månaden var Billerud Korsnäs, Atea och Nordea med portföljvikterna 7,4, 7,1 respektive 7,0 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.