Rättelse: Information från Brighters ledning.

2019-02-28


I linje med Nasdaqs rekommendationer återpublicerar Brighter härmed morgonens pressmeddelande utan hänvisningen till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Brighters ledning informerar härmed att den mottagit information från Nasdaq att de har gjort en så kallad observationsnotering. Anledningen som anges är att Nasdaq anser att Brighter inte uppfyller Nasdaqs krav om rörelsekapital under tre månader. Brighter delar inte Nasdaqs uppfattning och kommer under de närmsta dagarna föra en dialog med Nasdaq i detta ärende.

För tydlighetens skull citerar vi Brighters uttalande i den under onsdagen den 27 februari publicerade bokslutskommunikén (https://brighter.se/api/report/2750923/998470.pdf)avseende bolagets ekonomiska förutsättningar.

"The commercialization of Actiste, with an ambitious plan for development and growth, requires the company to have sufficient working capital to be able to finance both capital commitments in respect of future deliveries, inventory as well as the production facility. The Board and management therefore estimate that in 2019, the company will need to secure additional funding to be able to carry out operations based on the strategic direction that has been decided.

Upon submission of this report, the company has not yet secured all funding. However, the Board and management estimate that the company’s ongoing financing and sales activities, combined with the additional liquidity that conversions of outstanding warrants will render, will likely finance the business for at least 12 months ahead."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG (http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375). Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News