Utfall i riktade nyemissioner i Sleepo AB

2019-02-25

Vid extra bolagsstämma i Sleepo AB, org.nr 556857-0146 ("Sleepo" eller "Bolaget"), den 22 februari 2019, beslutades om tre riktade nyemissioner av aktier om totalt cirka 12 miljoner kronor (varav två kontantemissioner om totalt cirka 10 miljoner kronor och en kvittningsemission om cirka 2 miljoner kronor). Teckningen har nu avslutats och samtliga nyemissioner blev fulltecknade.
PRESSMEDDELANDE 2019-02-25             

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Genom nyemissionerna kommer Sleepo tillföras cirka 12 miljoner kronor (före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader) varav cirka 10 miljoner kronor kontant och cirka 2 miljoner genom kvittning av Bolagets skulder till tecknarna. De transaktionsrelaterade kostnaderna beräknas uppgå till cirka 300 000 kronor och avser i huvudsak Bolagets kostnader för legal rådgivning och praktisk hantering.

Genom nyemissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med totalt 5 504 585 stycken, från 6 922 300 till 12 426 885 aktier, och Bolagets aktiekapital kommer att öka från 761 453 kronor till 1 366 957,35 kronor.

Nyemissionerna kommer att medföra en total utspädning om cirka 44,30 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i Bolaget. Efter nyemissionerna kommer externa investeraren Lars Lindgren, som tecknat totalt 2 992 821 nya aktier i Bolaget till en total likvid om cirka 6,5 miljoner kronor, att inneha cirka 24 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Offentliggörande

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019 kl. 11:00 CET. 

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN ATT, FÖR-VÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I SLEEPO.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE, HELT ELLER DELVIS, ETT ERBJUDANDE ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM REFE-RERAS TILL HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER I ENLIGHET MED TILL-LÄMPLIGT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933, I DESS AKTUELLA LYDELSE. SLEEPO HAR INTE FÖR AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGON DEL AV VÄRDE-PAPPERNA I USA ELLER ATT GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPERNA I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICE-RAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEE-LAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURIS-DIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt över 499 kr, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Spotlight Stock Market.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News