Sleepo har genomfört riktade nyemissioner på 12 miljoner kronor, Lars Lindgren ny storägare

2019-02-25

E-handelsbolaget Sleepo beslutade vid extra bolagsstämma den 22 februari om tre riktade nyemissioner av aktier om totalt 12 miljoner kronor, varav två kontantemissioner om totalt 10 miljoner kronor och en kvittningsemission om 2 miljoner kronor. Teckningen har nu avslutats och samtliga nyemissioner blev fulltecknade. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sleepo tillförs 12 miljoner kronor före transaktionskostnader, varav 10 miljoner kronor kontant och 2 miljoner genom kvittning av bolagets skulder till tecknarna. De transaktionsrelaterade kostnaderna beräknas uppgå till 300 000 kronor och avser i huvudsak volagets kostnader för legal rådgivning och praktisk hantering.

Bolaget emitterar 5,50 miljoner nya aktier och har därefter 12,43 miljoner aktier utestående.
Lars Lindgren som tecknat 2,99 miljoner aktier i bolaget till en total likvid om 6,5 miljoner kronor, äger därefter 24 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire