Future Gaming kallar till extra stämma för två nyval till styrelsen

2019-02-13

Aktieägarna i bettingbolaget Future Gaming Group International kallas till extra bolagsstämma måndagen den 4 mars i Stockholm.

Nuvarande styrelseledamoten Björn Mannerqvist har på̊ egen begäran begärt att få avgå̊ som styrelseledamot till följd av andra åtaganden.

Ägare representerande 40 procent av kapitalet och rösterna i bolaget förslår nyval av Josef Goren och Victor Sahlstedt till styrelsen. Josef Goren var grundare och största ägare av IPC Internet Capital, vars verksamhet förvärvades av Future Gaming under 2018. Han är genom de aktier han erhöll som köpeskilling vid förvärvet en av bolagets största ägare och har lång erfarenhet av onlinemarknadsföring. Victor Sahlstedt är en av personerna bakom Phase One Performance, som förvärvades av Future Gaming under 2017.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire