Catella Nordic Corporate Bond Flex steg 0,8 procent i januari, håller fortsatt hög likviditet för att kunna utnyttja möjligheter

2019-02-13

Catella Nordic Corporate Bond Flex RC steg 0,8 procent i januari, medan jämförelseindexet tappade 0,1 procent. Likviditeten i fonden hålls fortsatt hög. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den amerikanska centralbanken inledde året med försiktiga kommentarer kring framtida räntehöjningar. Detta resulterade i en kraftig återhämtning för riskfyllda tillgångar efter höstens svaga utveckling.

"Avkastningskurvan, skillnaden mellan kortare och längre löptider på statsobligationer, är emellertid fortsatt flack vilket signalerar svagare ekonomisk tillväxt. Huruvida det blir en mjuklandning eller lågkonjunktur är fortfarande oklart men bakåtblickande data visar också på en svagare utveckling", kommenterar fondens förvaltningsteam.

För fondens del var det främst dess investeringar i företagskrediter som återhämtade sig efter en svag utveckling i slutet på fjolåret. Sjunkande marknadsräntor bidrog även positivt till avkastningen under perioden.

Det största innehavet per utgången av månaden var en termin på den svenska femåringen. Durationen hölls oförändrad under perioden och uppgick till 2.1.

Vidare håller fonden fortsatt hög likviditet i syfte att utnyttja potentiella, attraktiva investeringsmöjligheter.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.