Skagen Vekst steg 9,1 procent i januari, stark rapport från innehavet Citigroup

2019-02-08

Skagen Vekst A steg 9,1 procent i januari, samtidigt som jämförelseindexet ökade 8,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De främsta bidragsgivarna under perioden var Citigroup, Bonheur och DSV. På minussidan märktes Telia, Golden Ocean Group och FLEX LNG.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att amerikanska Citigroup rapporterade starka vinstsiffror efter förbättrad kostnadsnivå och minskade låneförluster.

Fondens innehav i Bonheur bidrog även positivt, då investerare uppges notera i allt högre utsträckning de dolda värdena inom bolaget samtidigt som ägandet i Dolphin Drilling har klargjorts mer.

"Rapporten för det fjärde kvartalet bör resultera i mer transparens runt förnyelsebart, lönsamheten och företagets betydande kassaposition", kommenterar förvaltarteamet.

Fondens förvaltningsteam är fortsatt positiva till Golden Ocean Group som hade en tuff månad på börsen. Aktien anses ha en god uppsida och man väntar sig en marknadsförbättring i senare delen av detta år.

De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Citigroup och Samsung med portföljvikterna 6,6, 4,6 respektive 4,3 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.