Skagen Focus steg 13,3 procent i januari, marknadskorrektion har medfört bra ompositioneringsmöjlighet

2019-02-08

Skagen Focus A steg 13,3 procent i januari, samtidigt som jämförelseindexet ökade 9,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet med Jonas Edholm i spetsen skriver i en kommentar att fonden återhämtade sig starkt efter nedgången under den senare delen av 2018.

"Den skarpa globala korrektionen tillhandahöll oss ett bra tillfälle att ompositionera fonden, och cirka 50 procent av fondens positioner är mindre än ett år gamla vid inledningen av 2019", kommenterar fondens förvaltningsteam.

De främsta bidragsgivarna under perioden var Pilgrim’s Pride, Hawaiian Holdings och Teva Pharmaceuticals. På minussidan märktes Nova Ljubljanska Banka, Aichi Bank och Telecom Italia.

Den USA-baserade kycklingproducenten Pilgrim’s Pride hade en bra månad på börsen mot bakgrund av att USA och Kina skissar på ett nytt handelsavtal som eventuellt kan innebära att Kina börjar importera amerikansk kyckling igen.

Det relativt nya innehavet Ivanhoe steg även efter positiva nyheter kring en koppartillgång i kombination med ett stigande kopparpris.

Kassapositionen har däremot ökat då man skalat på vissa innehav efter att de nått riktkurser, däribland den tyska dagligvarujätten Metro samt det sydafrikanska guldbolaget Gold Fields.

Förvaltarteamet fortsätter dock att bygga upp en position i det australienska gruvbolaget OZ Minerals.

De största innehaven per utgången av månaden var AIG, Sao Martinho och Bank of Kyoto med portföljvikterna 5,9, 5,1 respektive 4,4 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.