Promikbook minskade omsättningen under fjärde kvartalet, räknar med förbättring under 2019

2019-02-08

Redovisningsspecialisten Promikbook redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,7 miljoner kronor (1,1), en minskning med 36 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-1,4).

Resultatet före och efter skatt var -1,4 miljoner kronor (-1,4).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2018.

"Utvecklingen av omsättningen och resultatet under sista kvartalet i förhållande till föregående år är svagt. Utvecklingen förklaras till viss del med att vi har skrivit ned vissa fordringar samtidigt som vissa intäkter som tidigare intäktsfördes under sista kvartalet numera kommer bolaget till godo under början av 2019", skriver bolaget i rapporten.

Promikbook har under början av 2019 anställt säljare och räknar med att samarbete med Euro Finans samt Prioritet Finans kommer att ge högre omsättning och ett förbättrat resultat under 2019.

[Tabell 1]

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire