Prebona har tagit in 2,2 miljoner kronor i riktad emission

2019-02-08

Nanoteknikbolaget Prebonas styrelse har enligt ett pressmeddelande beslutat om en riktad emission av drygt 0,7 miljoner aktier till en begränsad krets investerare.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 3,10 kronor per aktie motsvarande 11,9 procents rabatt av den genomsnittliga kursen för aktien under den period på 15 handelsdagar som slutade den 18 januari 2019.

Emissionen innebär en utspädning om 4 procent samtidigt som bolaget tillförs 2,2 miljoner kronor i likvida medel.

"Motivet till den riktade nyemissionen är att, tids- och kostnadseffektivt, tillföra Prebona kapital med avsikt att stärka likviditeten samt gynna alla aktieägare. Samtidigt bedöms flera av de nya aktieägarna tillföra bolaget strategiskt viktig kompetens bland annat inom affärsutveckling och digital kommunikation. Medlen avses främst användas för att öka marknadsförings- och försäljningsinsatserna såväl i Sverige som internationellt", uppger bolaget.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire