Pantalurens omsättning faller men även förlusten minskar under fjärde kvartalet

2019-02-08

Mobilåtervinningsbolaget Pantaluren redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 1,1 miljoner kronor (2,5), en minskning med 56 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -0,7 miljoner kronor (-1,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,46 kronor (-0,73).

"Som sig bör råder det en tuff konkurrenssituation inom vårt marknadssegment de den ökar år för år. Jag hyser dock stora förhoppningar för att 2019 blir ännu ett steg i rätt riktning för bolaget. Detta baserat dels utifrån att bolaget kan bygga vidare på de effektiviseringar som implementeras och dels utifrån de möjligheter som förvärvet av Mediale Ltd skapar", uppger vd Robin Vestersten i rapporten.

[Tabell 1]

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire