Direktavkastningen ännu mer attraktiv än vanligt – Strand Förmögenhetsfond

2019-02-08

Kombinationen av kursnedgången under hösten och en generellt sett generös utdelningspolitik har gjort direktavkastningen ännu mer attraktiv än vanligt, anser förvaltarteamet bakom Strand Förmögenhetsfond.

Vidare pekar de på säsongsmönstret på börsen som tenderar att vara starkt fram till april. Marknaden befinner sig även nära ett genombrott underifrån av rullande 200-dagars medeltal för OMX-index, vilket kan vara ett tecken på att den negativa trenden är på väg att brytas.

"Detta förutsätter att det geopolitiska nyhetsflödet inte leder till alltför stora störningar", tillägger förvaltarteamet.

Strand Förmögenhetsfond ökade 2,1 procent i januari, mot bakgrund av en stark månad på börsen.

Börsen reagerade positivt på nyheten om svag inköpschefsdata från Tyskland, trots att sådan data i grunden är negativ.

"Reaktionen på nyheter ger ofta mer tillförlitlig information än nyheterna i sig själva och för närvarande råder det positivt tolkningsföreträde", kommenterar fondens förvaltningsteam.

Man bedömer att resultaten från den innevarande rapportsäsongen har varit relativt starka och det anses inte finnas några tecken på ett förestående ras i ekonomin förutom i enstaka branscher.

De största innehaven var per utgången av månaden Xvivo Perfusion, Climeon, Novo Nordisk, NRC Group och SEB. Aktievikten var 30,7 procent, en ökning från 28 procent vid föregående månadsskifte.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.