Den svåra frågan nu är hur bärkraftig börsuppgången är – Strand Småbolagsfond

2019-02-08

Den svåra frågan nu är hur bärkraftig börsuppgången är, bedömer förvaltarteamet bakom Strand Småbolagsfond.

"Konjunkturen är på väg att mattas av. Detta bekräftas både av de makrodata som presenteras och av den nyligen påbörjade rapportperioden från företagen. Hittills har dock resultaten varit relativt starka och det finns inga tecken på något förestående ras i ekonomin förutom i enstaka branscher", kommenterar fondens förvaltningsteam.

De bedömer att eftersom det inte har varit någon riktig ekonomisk överhettning bör det heller inte uppstå en recession.

Däremot framhäver man andra risker som kan förvärra situationen på marknaden.

"Den största risken är förmodligen att handelskonflikten mellan Kina och USA blossar upp igen. Nuvarande ”eld upphör” pågår fram till 1:a mars och det har redan nu aviserats nya tullar förutsatt att en överenskommelse inte nås. En hård brexit i mars kan också få konsekvenser som är svåra att överblicka", uppger förvaltarteamet.

Strand Småbolagsfond steg 2,5 procent i januari, medan Stockholmsbörsens OMX Midcap GI ökade 5,8 procent.

De främsta bidragsgivarna var Sectra, Climeon och Arjo. Innehavet i Mekonomen utvecklades däremot svagt efter en vinstvarning inför rapporten för det fjärde kvartalet.

De största innehaven per utgången av månaden var Xvivo Perfusion, Sectra, Know IT, NRC Group och Gränges. Aktievikten löd 78,5 procent vid månadens slut, en minskning från föregående månads 80,3 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.