2019-02-08

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Bokslutskommuniké 1 jan-31 dec 2018</title><style> </style>
</head>
<body><p><br /></p> <p>Återigen rekordresultat för kvartalet och helåret</p> <p><strong>Fjärde kvartalet 2018</strong></p> <ul><li>Nettoomsättningen uppgick till 6 956 Mkr (7 186), en minskning med 3 procent.<br /> <br /></li><li>Operativt rörelseresultat uppgick till 296 Mkr (278).<br /> <br /></li><li>Det förbättrade resultatet var hänförligt till Serviceaffären och försäljning av begagnade bilar.<br /><br /></li><li>Periodens resultat uppgick till 214 Mkr (184) och resultat per aktie till 2,10 kronor (1,80).<br /> <br /> </li><li>Operativt kassaflöde uppgick till 79 Mkr (53).</li></ul> <p><strong>Helåret 2018</strong></p> <ul><li>Nettoomsättningen uppgick till 28 382 Mkr (27 492), en ökning med 3 procent.<br /> <br /></li><li>Operativt rörelseresultat uppgick till 1 034 Mkr (1 006).<br /> <br /></li><li>Årets resultat uppgick till 734 Mkr (691) och resultat per aktie till 7,25 kronor (6,75).<br /><br /></li><li>Operativt kassaflöde uppgick till 542 Mkr (355).<br /><br /></li><li>Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,75 kronor (4,50).</li></ul> <p><strong>Händelser efter balansdagen</strong></p> <ul><li>Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets slut.<br /><br /></li></ul> <p>Göteborg den 8 februari 2019<br /> Bilia AB (publ)<br /> Styrelsen och Verkställande direktör</p> <p>För ytterligare information vänligen kontakta:</p> <p>Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, <a href=”https://www.globenewswire.com/Tracker?data=_CvqiUGqeViIbirK_kC2H1opR5jn37GC8ig6d7ZllPtQq_SKvSqo4LRrw79sMqct2yXhHzCIJ3_TynWh64vm3fXAJMtXGGxKrwkaZi21CfA=” rel=”nofollow” target=”_blank”><u>per.avander@bilia.se</u></a></p> <p>Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, <a href=”https://www.globenewswire.com/Tracker?data=uZcZVKJ-ZP_3WhqWF09Wd4H1NzGC81R5Hc7_SXKxDABmRS1m8mDOxtLRqeoJSeStJga3cLabRLJE5wUwucRWO4fWAIUGnaPqJFXyJFuF2KATJc0-feozXlM5csbut5bD” rel=”nofollow” target=”_blank”><u>kristina.franzen@bilia.se</u></a></p> <p>Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019, klockan 13:00 CET.</p> <p><strong>Bilia</strong> är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt ­tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har 134 anläggningar i Sverige, ­Norge, ­Tyskland, Luxemburg och Belgien samt två internetbaserade auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.</p> <p><strong>Bilias Serviceaffär</strong> omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Service­affären omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och e-handel.</p> <p><strong>Bilias Bil­affär</strong> omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia. </p> <p><strong>Bilias Drivmedels­affär</strong> ­omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt.</p> <p><br /></p> <p id=”gnw_attachments_section-header”>
<strong>Bilaga</strong>
</p>
<ul id=”gnw_attachments_section-items”>
<li>
<a target=”_blank” href=”https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1da63e8a-61c9-4d07-a898-55e3370c6d45″>Bokslutskommunik&#233; 1 jan-31 dec 2018</a>
</li>
</ul>
<img class=”__GNW8366DE3E__IMG” src=”https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=MTAwMDE0NzM2NiM0MDAyNjcxODUjMjA5MjMwNQ==” width=”1″ height=”1″/></body>
</html>