TF Bank når förväntningarna, redovisar justerat rörelseresultat på 64,9 miljoner

2019-02-07

Nischbanken TF Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet.

De totala intäkterna uppgick till 172,2 miljoner kronor (133,9), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Finwire.

Det justerade rörelseresultatet blev 64,9 miljoner kronor (50,1), väntat var 62 miljoner kronor.

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på 66,4 miljoner kronor (45,9), något högre än analytikerkonsensus som var på var 65 miljoner kronor.

Bankens utlåning till privatmarknaden ökade till 4,4 miljarder kronor vid utgången av kvartalet och det prickar därmed förväntningarna. Motsvarande period i fjol var utlåningen 3,2 miljarder kronor.

Bankens vd Mattias Carlsson i kommunikén skriver att ambitionerna är fortsatt tillväxt 2019 men att man också är lyhörd på signaler från marknaden.

"Ambitionen är att fortsätta växa 2019, men vi är samtidigt ödmjuka och
kommer även framöver prioritera diversifierad organisk
tillväxt under kontrollerade former inom noggrant utvalda
segment och marknader. Den senaste tidens turbulens på
de finansiella marknaderna signalerar en viss osäkerhet
om framtiden, vilket vi naturligtvis väger in i våra affärsmässiga beslut", skriver Carlsson.

[Tabell 1]

Konsensusdata från Finwire

fredrik.hansson@finwire.se 0704-255820 – Twitter: @Finwire