Storägare säljer aktier i Igrene

2019-02-06

Igrene uppger i ett pressmeddelande att Ragnar Krefting via helägda bolag vidaresäljer aktier som förvärvades i samband med den senaste nyemissionen i gasprospekteringsbolaget.

I den riktade nyemissionen tecknade Ragnar Krefting genom bolag drygt 2,2 miljoner kronor. Han har under onsdagen sålt nära 1,9 miljoner aktier vidare till en investerargrupp bestående av bland andra Stefan och Peter Olsson, Stefan Karlsson och Karl-Johan Blank.

Ragnar Krefting privat och via helägda bolag äger därefter nära 0,7 miljoner aktier, eller 5,2 procent av kapitalet, i Igrene.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire