Sensor Sverige Select steg 6 procent i januari, stark rapport från innehavet Intrum

2019-02-06

Sensor Sverige Select steg 6 procent i januari, samtidigt som dess jämförelseindex ökade 3,8 procent. Innehavet Intrum anses ha släppt en stark rapport. Det framgår av en månadsrapport.

"Intrums rapport var stark tycker vi. Marknaden tror fortfarande inte alls på bolagets mål om att tjäna 35 kr/aktie 2020. Vår uppfattning är att det målet är svårt att nå men i och med att bolagets ledning upprepar målet med större säkerhet för varje rapport så ökar sannolikheten", kommenterar fondens förvaltningsteam.

De tillägger att även om målet inte nås och intjäningen hamnar något lägre så är aktien attraktivt värderad. Man pekar även på att en potentiell short squeeze-situation kan uppkomma, mot bakgrund av att bolaget är hårt blankat.

De främsta bidragsgivarna under månaden avkastningsmässigt var THQ, Balder och Intrum. I den andra vågskålen märktes MTG som bara steg marginellt.

Ett innehav som avyttrades under månaden var Saab. Förvaltarteamet har blivit mer osäkra på vilka långsiktiga marginaler bolaget kan uppnå.

"De har en bredare produktportfölj än de flesta av sina långt större konkurrenter viket vi tror kommer fortsätta att hämma marginalerna", kommenterar förvaltarteamet.

Inför framtiden bedömer de att börsen har gått mycket starkt under januari och sannolikheten för en rekyl är uppenbar. På grund av detta har man valt att bibehålla en större likviditet än normalt för att möjliggöra eventuella köp under rapportsäsongen.

De största innehaven per utgången av månaden var Investor, Balder och Hembla med portföljvikterna 8,0, 5,6 respektive 5,6 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.