Lannebo Mixfond Offensiv steg 7,2 procent i januari, största köp gjordes i Astra Zeneca, SCA och Autoliv

2019-02-06

Lannebo Mixfond Offensiv steg 7,2 procent i januari, samtidigt som dess jämförelseindex ökade 5,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att rapportsäsongen för det fjärde kvartalet har inletts och så långt har resultaten och guidningen inför 2019 varit bättre än befarat. De svenska verkstadsbolagen Sandvik, Atlas Copco, SKF och Volvo har varit relativt positiva kring bolagsutsikterna de kommande kvartalen.

De innehav som påverkade fonden mest positivt under perioden var DSV, Veoneer och Kindred. De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Autoliv, Sbanken och DSV.

Fondens största köp gjordes i Astra Zeneca, SCA och Autoliv.

Astra Zeneca bedöms ha goda möjligheter till högre försäljning när flera läkemedel är på väg ut på marknaden, medan SCA anses ha nått attraktiva värderingsnivåer med stora övervärden i sina skogstillgångar.

Hela innehavet i ABB såldes och även kassan ökades på genom försäljningar av företagsobligationer.

De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Investor och Volvo (i likhet med föregående månad) med portföljvikterna 4,2, 4,0 respektive 3,9 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.