Lannebo High Yield Allocation steg 0,6 procent i januari, fortsatt låg aktivitet på primärmarknaden

2019-02-06

Lannebo High Yield Allocation steg 0,6 procent i januari, i ljuset av en förbättrad kreditmarknad efter höstturbulensen.

Julledigheten på primärmarknaden fortsatte däremot även in i januari och det kom bara ett fåtal nya emissioner.

"Fonden deltog inte i några emissioner under månaden. Ett av fondens innehav, Opus, löste in sina obligationer i förtid och försvann därmed helt ur portföljen", kommenterar fondens förvaltningsteam.

De skriver i en marknadskommentar att både Federal Reserve och ECB tog ett kliv tillbaka i sin retorik kring penningpolitiken. Det är nu mindre sannolikt att det blir fler räntehöjningar i USA.

"Marknaden diskonterar till och med en räntesänkning".

I Europa ser man det som troligt att ECB avstår från att höja räntan även under 2019, mot bakgrund av avtagande tillväxt och fortsatt låg inflation.

De största emittenterna var per utgången av perioden Cibus Nordic Real Estate, Containerships och Ocean Yield med portföljvikterna 4,5, 4,1 respektive 3,7 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.